Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Telefon Numarası

Atılım Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası, Atılım Üniversitesi çağrı merkezi, Atılım Üniversitesi telefon no, Atılım Üniversitesi iletişim bilgileri

Atılım Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara’da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesidir.

Atılım Üniversitesi’nin amacı; bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye ulaşım” ve “bilgi kullanım” yeteneklerine sahip, mesleki konularda bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, takım çalışmasını seven, mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı, rekabetten korkmayan, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.

Telefon Numarası:+90 (312) 586 80 00 Pbx

Fakülteler:
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İşletme Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Yorum Yapın