Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Telefon Numarası

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çağrı merkezi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi telefon no, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iletişim bilgileri

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), 22.01.2013 tarihinde kabul edilen ve 31.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6410 sayılı Kanun ile kurulmuştur. ASBÜ, Ankara Ulus’ta tarihî bir binada faaliyet göstermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binasıdır. Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekalet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığı’na ev sahipliği yapan bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmıştır. 2013 yılı Nisan ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilen tarihî yapı, rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.

Fakülteler:
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ
DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Telefon Numarası: +90 312 596 44 44 – 45

 

Yorum Yapın